Đề Mục

Tiếng nói của những người Dân bình thường

Sách đã ấn hành
  <
Giới thiệu THNDBT
  Thư ngỏ
  Tâm nguyện
   Lá thư viết từ hải ngoại
  Bản tin 12/2006 (PDF)
  2017 Làm gì sau chế độ Cộng Sản ? (PDF)
  Bản nhận định và tuyên
  cáo về Hoàng Sa và
  Trường Sa - TH
NDBT
 Thời sự
  Biên cương tổ quốc
  18 ngày trên đất Ấn
Văn Hóa
  Truyện Sử
   Sấm Trạng Trình  
  Thờ cúng Tổ Tiên
Thơ và nhạc
  Thơ "Mẹ tôi" - Nguyền Hiệp
  Lời nhạc "Nghĩ gì"
  Lời nhạc "Chuyện đất nước tôi"
  Nhạc Chuyện đất nước tôi
  Nhạc Lời nói nào
  Nhạc Nghĩ gì
Tham luận
  Đả phá văn hóa truyền
  thống-Duy vật biện chứng
  Gần chùa gọi Bụt bằng anh
  An Dương Vương họ gì?
  Bốn ngàn năm Văn Hiến
  Tết bánh Dầy bánh Chưng
  Tranh chấp mộ ở Lam Sơn
  Táo Quân
  Cây Nêu
  Ngày Giổ Tổ
  Cuộc khởi nghĩa của hai
  bà Trưng
  Người Công giáo đầu tiên
  Sáng thế ký
  Hòa hợp hòa giải
  Linh thể nhiệm màu 
  Ngàn năm Thăng Long
  Phủ biên tạp lục
Tâm đàm
  Nhóm Tâm đàm
  Bản tin Tâm đàm
Lắng tâm suy nghiệm
  Chân cứng đá mền
 
 
 
 
 

 

Quý bạn đọc và quý nghĩa hữu thân kính,

 

      Đại hội Toàn lãnh thổ lần thứ 22 của Tập Hợp Đồng Tâm, ngày 23-04-2011 , tại Sydney , Úc châu đã đổi tên Tập Hợp Đồng Tâm thành Tập Hợp Người Dân Bình Thường; mục đích thứ nhất là để tránh sự lẫn lộn về danh xưng với một tổ chức khác ở Sydney; và mục đích thứ hai là để mở rộng địa bàn hoạt động cho phù hợp với tình hình mới, tinh thần mới, tư duy mới. Trang mạng “Tập Hợp Đồng Tâm” do đó cũng được đổi tên là NGƯỜI DÂN BÌNH THƯỜNG” Tiếng nói của những người dân Việt Nam bình thường chiến đấu cho Quyền-sống-tự do và Lẽ-sống-tự-chủ.

     Để giới thiệu trang mạng này với bạn đọc, trước hết xin có một vài ý nghĩ về cuộc chiến đấu của người dân bình thường. Nó vốn là một cuộc chiến đấu trường kỳ, không súng đạn, không do tham vọng, và không vì hận thù. Đặt trong khung của thời gian và hoàn cảnh lịch sử hiện tại, có thể nhìn thấy ở đấy một hành trình tiếp sức cho những hy sinh xương máu của dân tộc trong gần một thế kỷ qua. Cuộc chiến đấu hôm nay thể hiện những nỗ lực, những vùng dậy không ngừng của người dân để vừa xây dựng những phúc lợi vừa chống lại những hiểm họa cho đất nước.

     Nhân đây cũng xin thêm một vài lời về quan điểm của Tập Hợp Người Dân Bình Thường trong việc đóng góp vào cuộc chiến đấu nói trên:

     Về chính trị, chúng tôi khẳng định rằng: Đất nước là của toàn dân, chính quyền là của toàn dân, quyền sống văn minh, hạnh phúc là của toàn dân  Không một tập thể nào, không một thế lực chính trị nào có quyền nhân danh “Đảng lãnh đạo” và “Nhà nước quản lý” để làm chủ dân, đàn áp dân, khủng bố dân, thao túng đất nước, bắt “Nhân dân” phải làm chủ cái vai cầy của mình, và kéo lùi bước tiến của toàn dân..

     Về văn hoá, chúng tôi nhận định đã đến lúc người dân Việt Nam phải làm sáng tỏ con đường Văn hiến của dân tộc để xây dựng một nước Việt Nam Văn hiến trong trào lưu văn minh dân chủ của nhân loại. Chúng tôi cũng tin rằng vực dậy những tinh anh, khí phách của dân tộc bằng cách vận động toàn dân cùng đứng lên tự “cởi trói”, tự tháo gỡ những xích xiềng nô vong đang cố tình cột trói dân tâm, dân trí dân khí là điều tối cần thiết để dân tộc ta có thể tự đứng vững trên chính đôi chân của mình mà vươn lên trong đà tiến không ngừng của thế giới.

      Theo phương châm “Giải trừ những gì nguy hại cho dân tộc và xây dựng những gì phúc lợi cho đồng bào”, Tập Hợp Người Dân Bình Thường, với những phương tiện  sẵn có của người dân bình thường, giữ vững quyết tâm giải trừ tất cả những chủ trương độc tài, bạo lực, lừa dân,  mị dân, ngu dân, hại dân, chà đạp lên quyền sống và lẽ sống của toàn dân, để xây dựng một nếp sống dân tộc lành mạnh không bạo lực, không dối trá, không chủ nghĩa, không hận thù.

       Trong trang mạng này, ngoài một số sách, báo đã được ấn loát phát hành trong các năm qua, nói lên quan điểm, đường lối và hoạt động của tổ chức, như Cuộc chiến đấu cho một nước Việt Nam Văn Hiến, Bạch Thư, Tâm Đàm, Hậu quả 50 năm cầm quyền của Tập đoàn CS.HCM…,  cùng với một số tác phẩm do quý nghĩa hữu gần xa yểm trợ cũng do tổ chức ấn hành như Khơi Lại Nguồn Văn Hoá Nhân Bản, Dòng Sông Văn Hóa (của Kim Bằng), Truyện Sử (Vũ Thanh Thư)… còn có nhiều tài liệu khác do các nghĩa hữu và thân hữu biên soạn. Chúng tôi, trong giai đoạn mới, sẽ cố gắng thực hiện những trang tài liệu cần thiết, giới thiệu những sáng tác có ý nghĩa, cập nhật các biến chuyển quan trọng của thời cuộc.

        Sau hết, chúng tôi cũng rất mong mỏi được sự cộng tác, yểm trợ, tham gia ý kiến của tất cả quý bạn - những người VN bình thường ở khắp nơi trên thế giới - để Tiếng nói Người Dân Bình Thường mang đầy đủ ý nghĩa và tính cách đa dạng của nó.

 

                                                                                                               Thân kính,

Tập Hợp Người Dân Bình Thường

 


TÂM THƯ

        Kính thưa quý vị . 

      Một người dân bình thường có tấm lòng yêu nước là đáng quý, yêu đồng bào yêu quê hương, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp trong nền văn hoá của dân tộc là những biểu hiện của lòng yêu nước. Tuy nhiên nếu nhìn vấn đề ở một khía cạnh khác là phát triển từ tấm lòng yêu nước sang ý chí cứu nước thì lại càng cao quý hơn nữa.Ý chí cứu nước đã thoát khỏi những ràng buộc chủ quan của những tham vọng chật hẹp, khát khao chiếm đoạt, thấm đậm yêu thương, đó là những nhân tố tích cực đưa  tới những cực đoan nầy đến những cực đoan khác. Một điều khi đã thành ý chí là đã trãi qua một quá trình tôi luyện, qua một quá trình nhận thức sâu sắc để biến thành hành động kiên quyết, biết quên mình thành thực hơn, rũ bỏ được những tham vọng  không chính đáng, để hướng toàn bộ hành động của mình, cống hiến cho đại nghĩa cứu nước. Như vậy yêu gia đình, yêu đồng bào, yêu quê hương,  yêu tổ quốc, từ tình yêu thắm thiết đối với những đối tượng đó mà vươn lên ý chí cứu nước,  một khi những đối tượng của tình yêu nầy bị xâm hại. 

     Cứu nước là một hành động có suy xét, có sự tham gia tích cực của trí tuệ, nó bao trùm lên nhiều lãnh vực, nhiều ngành hoạt động của quốc gia, song nhìn tổng quát và tầm khái quát vào hai lãnh vực chính với thuật ngữ CỨU NGƯỜITHỜ NGƯỜI.Cứu người chính là hành động cứu nước bao gồm các lãnh vực chính trị xã hội. Thờ người chính là hành động cứu nước bao gồm các sinh hoạt  thuộc lãnh vực văn hoá. Khởi đầu của nền văn hóa Văn Hiến là thờ người, thờ Nhân Tính. Thờ những Anh Hùng dân tộc đã hy sinh xương máu để mở nước và dựng nước. Thờ Quốc Tổ, Tổ Tiên, ông bà cha mẹ, chứ không thờ thần quyền nào khác. Cứu người và Thờ người là hai mặt của một vấn đề. Minh hoạ cụ thể cho vấn đề nầy, trong hoàn cảnh hiện tại của đất nước, có thể tóm tắt trong hai vế như sau: Giải trừ tất cả những gì nguy hại cho dân tộc, và xây dựng tất cả những gì phúc lợi cho đồng bào. Như vậy đây phải là cuộc chiến đấu giải trừ và xây dựng. 

      Đã gần hai thập niên qua của cuối thế kỷ hai mươi TẬP HỢP ĐỒNG TÂM đã ấn hành  những ấn bản:

        - Cuộc chiến đấu cho một nước Việt Nam Văn Hiến.                          

        - Bạch thư.

        - Hậu quả 50 năm cầm quyền của Tập đoàn cộng sản Hồ Chí Minh

        - Bản tin Tâm Đàm . 

       Riêng bản tin Tâm Đàm, là bản tin tóm lược những ý kiến  đã được phát biểu trong các buổi Tâm Đàm, được tổ chức lần lượt  khắp các tiểu bang trên lãnh thổ Úc Châu, với chủ đề “Thử  tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc”. 

        Những tác phẩm của tác giả Kim Bằng gồm:

        - Khơi lại nguồn văn hóa nhân bản.

        - Dòng sông văn hóa.

        Ngoài ra chúng tôi đã phổ biến tác phẩm “Truyện Sử” của nhà thơ Vũ Thanh Thư. Một cuốn sử Việt được trình bày qua những vần thơ trong sáng trôi chảy. 

          Sự đóng góp tuy còn giới hạn, đó là lời thưa thành thực của chúng tôi. Giữa thời buổi lòng người ly tán, đầy rẫy nghi kỵ tỵ hiềm ...đã trở  thành những lực cản trở, tuy vô hình nhưng rất kiên cố, rất dể làm hao mòn những nổ lực, những thiện chí. Nhưng dù sao thì lòng thành của chúng tôi cũng đã được gửi lên trang lưới nầy, để hầu chuyện cùng quý vị.  

          Chúng tôi thành kính kêu gọi quý vị thức giả, cho biết tôn ý và những ý tâm, để trang lưới Tập Hợp Đồng Tâm nầy ngày càng thêm phong phú hơn. Tất cả những đóng góp của quý vị là thể hiện ý chí cứu nước của quý vị, và đồng thời lại là nguồn khích lệ cho chúng tôi.    

                                                                    Trân trọng. 

                                                        Tập Hợp Người Dân Bình Thường

 
 
Cuộc chiến đấu cho một nước Việt Nam Văn Hiến

Bạch Thư

Bạch Thư tóm tắt

Dòng sông văn hóa

Hậu quả 50 năm cầm quyền của tập đoàn cộng sản HCM

Khơi lại nguồn văn hóa
Nhân bản

 
 
 
 
 
        Điện thư (Email): thnguoidanbinhthuong@yahoo.com