VIỆT-NAM VĂN-HIẾN
Năm thứ 4872 ( 1993 Tây Lịch)


BẠCH THƯ


Sau đây là tóm tắt bản Bạch Thư “VIỄN ẢNH NƯỚC VIỆT-NAM VÀ KHÁT VỌNG NGƯỜI DÂN VIỆT” đã được phổ biến tại quốc nội và hải ngoại từ tháng 11 năm 1991.

Cơ sở Truyền thông Bất-Khuất tại Úc Châu trân trọng kính gởi tới toàn thể đồng bào Việt–Nam, xin được đồng bào cùng chia xẻ, hưởng ứng, đóng góp để mang tiếng nói bất khuất nhưng đầy bao dung của người dân Việt bình thường vào cuộc chiến đấu chung của dân tộc và vào lòng người mãi mãi.


VIỄN ẢNH NƯỚC VIỆT NAM
VÀ KHÁT VỌNG NGƯỜI DÂN VIỆT

Bản Bạch Thư này được viết với công tâm và chân tình của những người dân Việt bình thường, những người không nắm quyền lực quốc gia trong tương lai và không có ý muốn bước vào cuộc tranh thủ quyền lực. Nó công bố những sự thật về hiện tình nước Việt Nam, đồng thời thể hiện mối quan tâm của người dân trước những viễn ảnh của đất nước và về những giải pháp cho đất nước trong hiện tại và sắp tới.

Một bản Bạch Thư do những người dân bình thường công bố có thể là một sự khác thường nhưng không phải là một điều nghịch lý, vì mỗi người dân đều có trách nhiệm trước sự hưng vong của quốc gia, và vì ý dân liên hệ vô cùng đến vận mệnh của đất nước.

Nội dung của bản Bạch Thư gồm 5 phần:
- Phần I : Thực trạng đất nước.
- Phần II : Những bài học lịch sử.
- Phần III : Viễn ảnh của đất nước.
- Phần IV : Khát vọng người dân Việt.
- Phần V : Giải pháp đề nghị.

I. THỰC TRẠNG ĐẤT NƯỚC:

Trong lúc thế giới đang mạnh mẽ bước sang thế kỷ 21, với những chuẩn bị cho một kỷ nguyên văn minh mới, Việt-Nam ngày nay đã được nhìn thấy như thế nào?

- Một đất nước tan nát.
- Một dân tộc rã rời.
- Một xã hội nghèo đói, lạc hậu.
- Một di sản tinh thần không có người thừa kế.

Nhìn vào những nguyên nhân đã gây nên những thảm trạng ấy, có những sự thật hiển nhiên không thể không nói tới:

- Đó là những sự thật về một nền văn hóa mất gốc.
- Đó là những sự thật về những nền giáo dục hủy diệt tình người, hủy diệt tính quật cường cần thiết của con người.
- Đó là những sự thật về một chính sách kinh tế lạc hậu, một đường lối quan trị thấp kém.
- Đó là những sự thật về những quan niệm chính trị cố chấp lỗi thời và sự u mê lãng phí của những chế độ độc tài chuyên chính.

II. NHỮNG BÀI HỌC LỊCH SỬ:

Trước thực trạng suy vi của đất nước, sự suy nghiệm những bài học lịch sử là điều vô cùng cần thiết.

Những bài học lịch sử vẻ vang là tinh thần văn hiến ngàn đời với truyền thống tự chủ, quật cường, bất khuất;sức mạnh đồng tâm của Hội nghị Diên Hồng; là uy đức rạng ngời của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn: "lấy chí nhân thay cường bạo, đem đại nghĩa thắng hung tàn"….

Sức mạnh của sự “đồng tâm hiệp lực” chứng tỏ sự thăng hoa của trí tuệ con người; nó khác với bạo lực sắt máu được tạo thành dưới mô thức “đòan kết nhất trí ”, ở đấy cái trí khôn của hàng triệu con người bị san bằng dưới cái trí ngu của kẻ lộng quyền bạo ngược.

Những bài học lịch sử cũng là những bài học đau thương về một nền độc lập trong vỏ ốc của vua Thục An Dương Vương; là bài học mất tự chủ của một ngàn năm Bắc thuộc và tám mươi năm dưới ách đô hộ của thực dân Tây phương; tiếp theo sau là mấy chục năm dân tộc bị mất tự chủ văn hóa trước sức bành trướng của nền văn hóa Duy lý và ý thức hệ Duy vật; là bài học mất tình nghĩa đồng bào với hơn một thế kỷ huynh đệ tương tàn do cuộc phân tranh Trịnh Nguyễn... Bài học gần đây nhứt là bài học mất niềm tin: mất niềm tin ở tình người và ở những giá trị văn hóa nhân bản ngàn đời của dân tộc.

Cơn khủng hỏang niềm tin trở nên trầm trọng khi những chủ nghĩa văn hóa ngoại lai được du nhập vào Việt Nam, xé nát dân tộc ra từng mãnh vụn. Từ sự khủng hoảng niềm tin ấy, bài học trước mắt là sự phá sản tòan bộ xã hội và con người.

Trong lúc quốc gia suy vi, lòng người ly tán, nếu như có kẻ hiền tài đứng lên lãnh đạo, thu được nhân tâm về một mối thì thật là điều muôn vàn may mắn vẻ vang cho dân tộc; nhưng nếu chỉ có quyền lực bị thu về một mối, thì chắc chắn đó chỉ là điều đại bất hạnh, là mối đại họa cho dân tộc mà thôi.

III. VIỄN ẢNH CỦA ĐẤT NƯỚC:

Căn cứ vào những hiện tượng đang xẩy ra, người ta có thể tiên liệu không sai lạc lắm những gì đã gần tới.

- Những đột biến ở Liên Sô và Đông Âu đưa đến kết luận rằng chủ nghĩa Cộng sản đã khô héo từ gốc rể; sự rơi rụng của những cành lá còn sót lại chỉ còn là vấn đề thời gian.

- Tình hình bất trắc ở Trung Quốc cho thấy sóng gió đang xảy ra trong nội tình lãnh đạo.Trường hợp chế độ hiện tại ở Trung Quốc sụp đổ, Việt Nam sẽ có cơ hội thực sự đổi mới.

- Viễn ảnh Việt Nam do cuộc tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở trong và ngoài nước cho thấy thời điểm hiện tại là cơ hội hiếm hoi để dân tộc Việt Nam khôi phục nền tự chủ đã vắng bóng từ hơn một thế kỷ.

- Những biến chuyển về tâm lý và nhận thức cho thấy quan điểm của người dân Việt Nam chưa bao giờ lại gần nhau đến như thế. Đây là điều đáng lạc quan khi người dân bình thường ở cả trong và ngòai nước đang cùng nhìn về một viễn ảnh mới:

Viễn ảnh của một dân tộc Việt Nam thực sự thoát khỏi lưới bẫy của hận thù và gông xiềng của chủ nghĩa.

Đất nước đang cần và không thể không có sự thay đổi. Tuy nhiên một cuộc đổi mới nếu không phải là những thay đổi thực sự, đúng với khát vọng của toàn dân, thì nó sẽ vĩnh viễn mang đất nước xuống vực thẳm và đưa toàn dân đến hòan cảnh bị lường gạt, thách thức.

IV. KHÁT VỌNG NGƯỜI DÂN VIỆT:

Khát vọng của người dân Vịêt nam là những điều không ngoài những phát biểu tự nhiên của bản năng sinh tồn và của trí tuệ con người:

- Một cuộc sống ấm no, an vui và có ý nghĩa:

* Phương tiện sống được đầy đủ;
* Quyền sống được bảo đảm;
* Lẽ sống được tôn trọng.

- Một xã hội đáng sống:

* Một xã hội mà Người không bóc lột Người, Người không hành hạ người, Người được làm Người;
* Người biết sống thích ứng với thiên nhiên, biết bảo vệ môi sinh và bồi đắp thiên nhiên: “Đất nuôi ta, ta nuôi đất ”;
* Người biết học hỏi, ứng dụng khoa học và kỹ thuật vào đời sống, nhưng Người không cúi đầu sùng bái nền văn minh vật chất.

- Một quốc gia tự chủ và phát triển, sánh vai cùng các nước anh em trên thế giới:

* Ý niệm Quốc gia tự chủ sẽ xóa tan những ám ảnh về siêu cường và nhược tiểu, về dân tộc bị trị và đế quốc xâm lăng.
* Khát vọng về một quốc gia phát triển là khát vọng về một nền văn minh trọn vẹn, hòa hợp sự tiến bộ mới về kỷ thuật với những giá trị bất biến của nền văn minh tinh thần.

V. GIẢI PHÁP ĐỀ NGHỊ:

Từ thực trạng một đất nước tan nát, một dân tộc chia lìa hơn nữa thế kỷ, Việt Nam ngày nay là một trong những nước nghèo đói, lạc hậu; khao khát nhân quyền và dân quyền nhất trên thế giới.

Trong giai đọan lịch sử cận đại, vì định kiến và ý thức hệ che kín tầm mắt, vì nghi kỵ và hận thù bóp nghẹt tiếng nói của lương tri, cho nên mọi sinh hoạt chính trị đều không có sự bao dung,thiếu vắng sự hợp tác của người dân, khiến dân tộc mất đi những "ngẫu lực tiến hóa" cần thiết. Không những thế, những vết hằn sâu của bạo lực và khủng bố đã làm cho người dân trở nên e dè sợ sệt, không dám nói lên những khát vọng chân thành, không dám thể hiện quyền làm người trong một thế giới văn minh và quyền làm dân trong một quốc gia tự chủ. Ai cũng biết muốn cứu nguy đất nước thì cần phải có sự hợp tác của toàn dân. Nhưng cần phải nhìn nhận rằng muốn tạo được sự hợp tác của toàn dân, trước hết phải phá tan sự chướng ngại ngăn chặn sự hợp tác ấy. Trước tình trạng phá sản toàn bộ của đất nước, mọi giải pháp nửa vời, vá víu, trước sau đều sẽ chỉ đưa đến bế tắt. Vì thế cần phải có môt giải pháp toàn bộ để giải quyết từ gốc rễ những vấn đề sinh tử của đất nước.

Giải pháp đề nghị sau đây gồm 3 điểm đặt thành 3 kế họach liên tục, từ kế họach 1, qua kế họach 2, rồi đến kế họach 3:

Kế họach 1: Phá chướng ngại để dựng lại niềm tin;
Kế họach 2: Đặt một căn bản cho cuộc hợp tác toàn dân;
Kế họach 3: Hợp tác toàn dân để xây dựng lại đất nước.

1- PHÁ CHƯỚNG NGẠI ĐỂ DỰNG LẠI NIỀM TIN:

Trước hết cần phải gây dựng lại niềm tin đã mất trong lòng người bằng cách phá hủy những chướng ngại căn bản làm trở ngại cuộc hợp tác toàn dân. Đó là:

- Hủy bỏ mọi chủ nghĩa dựa trên bạo lực và dối trá;

- Hủy bỏ mọi chủ nghĩa khai thác hận thù giữa các thành phần trong xã hội;

- Giải tán tất cả các đảng phái chủ trương bạo lực và chủ trương giành độc quyền lãnh đạo quốc gia cho một cá nhân, một đoàn thể, một đảng phái, một giai cấp, hoặc một thành phần nào trong xã hội;

- Lọai bỏ mọi chủ thuyết văn hóa hủy diệt tình người để đặt lại những căn bản cho việc xây dựng lại xã hội và con người;

- Phá bỏ các trại tập trung, thả tù nhân chính trị và những người đang bị giam cầm vì bất đồng tư tưởng, phản kháng văn hóa.

2- ĐẶT MỘT CĂN BẢN CHO CUỘC HỢP TÁC TOÀN DÂN:

Căn bản ấy là giải pháp "không kẻ thắng người thua". Đây là một giải pháp nhằm phá tan Thế lưỡng cực, một âm mưu chính trị độc hại từ gần một thế kỷ nay đã và đang xé nát các dân tộc trên thế giới ra từng mảnh vụn và đẩy nhân loại vào cuộc tàn sát không thương xót bằng chủ trương "Ai thắng ai ?".

Đây cũng là giải pháp đơn giản nhất để toàn dân có thể cùng nhau hợp tác, không phải từ sự chia xẻ quyền và lợi, mà từ số không, gồm 4 điểm:

* Không bạo lực,
* Không dối trá,
* Không chủ nghĩa,
* Không hận thù.

Bốn điểm ấy bao gồm trong một điểm duy nhứt: Không kẻ thắng người thua. Không kẻ thắng người thua vì không có chủ trương "Ai thắng ai" độc hại; do đó không có người thống trị người, không có người bóc lột người, không có người hành hạ người.

Giải pháp "Không kẻ thắng người thua" như trên không nhằm đem lại chiến thắng cho bất cứ ai trong nếp sống chung ngàn đời của dân tộc; chỉ có tình người thắng bạo lực; chỉ có lòng thành thật thắng sự dối trá; chỉ có lương tâm con người thắng sự độc ác; chỉ có trí sáng suốt thắng những định kiến u mê.

"Không bạo lực, không dối trá, không chủ nghĩa, không hận thù" phải là nội dung một bản Tuyên ngôn Hợp tác Dân tộc trong chặng cuối của thế kỷ 20, thế kỷ ưu thắng của Bạo lực, Dối trá, Chủ nghĩa, Hận thù.

3- HỢP TÁC TOÀN DÂN ĐỂ XÂY DỰNG LẠI ĐẤT NƯỚC:

Sau khi đã thực hiện được những căn bản cho cuộc hợp tác toàn dân, công cuộc xây dựng lại đất nước cần phải được trao lại cho toàn dân trên những nguyên tắc sau đây:

a ) Lập các diễn đàn tự do:

- Các quyền tự do căn bản của người dân phải được công bố và bảo đảm bởi một chính quyền chuyển tiếp.

- Các ý kiến về việc xây dựng lại đất nước từ mọi thành phần, ở trong và ngoài nước, phải được công khai phát biểu qua các diễn đàn tự do.

b ) Đặt lại những nguyên tắc chính trị căn bản:

- Thành phần cầm quyền công bố nhìn nhận những quyền căn bản của con người theo tinh thần bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

- Công bố việc trao trả chủ quyền quốc gia cho toàn dân.

- Đón nhận và công bố những ý kiến của toàn dân trong việc xây dựng lại thể chế tương lai cho đất nước.

- Trưng cầu dân ý về thể chế chính trị.

- Chuẩn bị cho toàn dân trực tiếp tham dự vào việc xây dựng lại đất nước trong một cuộc đầu phiếu và bầu phiếu hòan toàn tự do.

C ) Đặt lại những căn bản cần thiết cho việc dựng lại xã hội và con người:

- Sau khi những vấn đề chính trị căn bản được giải quyết, một xã hội nhân bản cần phải được hồi sinh trên nền tảng Tình người và Nghĩa làm người.

- Việc dựng lại xã hội và con người cần phải được thực hiện bằng một chính sách văn hóa giáo dục tự chủ và bao dung, được thăm dò qua ý kiến người dân và được toàn dân đồng chấp thuận.

Khi người dân đã có một căn bản vững vàng cho sự hợp tác để cùng bắt tay vào việc xây dựng lại đất nước, thì mọi khó khăn trong các lãnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… sẽ không còn là những vấn đề không thể giải quyết.


***

Kính thưa đồng bào,

Người Việt Nam chúng ta luôn luôn tin tưởng ở bước tiến loài người và vì thế càng vững tin vào nền văn hiến ngàn đời của dân tộc. Văn hiến quả là một nền tảng của một nền văn hóa chính trị nhân bản, ở đấy sự tỏa sáng của trí tuệ con người đã hòa cùng sự tiến bộ của văn hóa kỹ thuật qua từng thời đại.

Văn hiến thể hiện ở những tinh hoa của các nền dân chủ Đông Tây; Văn hiến nẩy nở giấc mơ nhân bản của thế giới; Văn hiến tiềm tàng trong từng bước tiến nhỏ bé của con người.

Trong ánh sáng vinh quang an lạc của Tình người và Nghĩa làm người; trong đạo sống muôn loài được thể hiện ở nếp sống dân chủ, ở lẽ sống tự chủ của dòng giống Việt bất khuất, một nước Việt Nam Văn Hiến đang chờ đợi những khối óc sáng tạo, những bàn tay xây dựng, những bước chân vững mạnh của toàn dân.

Bản Bạch Thư xin được chấm dứt nơi đây, nhưng những điều tâm huyết chứa đựng xin được toàn thể đồng bào Việt nam trong và ngoài nước chia xẻ hưởng ứng để cùng nhau quyết tâm san bằng những trở ngại và trở lực, xây dựng lại một nước Việt Nam Văn Hiến ngàn đời an lạc tự chủ.

Thành Kính - Trân trọng,

( CƠ SỞ TRUYỀN THÔNG BẤT KHUẤT ấn hành )