Dòng Sông Văn Hóa

* Khai từ - Dòng sông văn hóa
* Giọt nước mắt một người cha
* Tâm sự Tố Như
* Chỉ tay hay đấm ngực?
* Từ Đoạn Trường Tân Thanh tới Đoạn Tuyệt
* Từ Đoạn Tuyệt tới Thép đã tôi thế đấy
* Lời di huấn của Đức Trần Hưng Đạo
* Sợi xích sắt và sợi tơ hồng
* Hướng nội hay Hướng ngoại
* Ông già Thượng bên đống tro tàn
* Chí Phèo và Bá Kiến
* Con Trâu và bậc Ngu Thánh
* Đổng Trác và Tào Tháo
* Thế thiên hành đạo tặc
* Khán giả, diễn giả và đạo diễn
* Hạnh Phúc như bóng mây
* Giấc mơ làm lại từ đầu
* Cuộc nội chiến chưa chấm dứt
* Tụ và Tán
* Hai người đi ngược đường
* Yêu thương hay thù hận
* Hành trình và thử thách
* Chuyện ba người tù vượt ngục
* Bỉ và thử

Thay lời kết